Matematické umění  O programech  O autorovi

Funkce 
Isoplochy 
Transformace 
Fraktály 
Mozaiky 
Uzly 


Výstavy
›   MathArt
Bezejmenná galerie, MU Brno, samostatná výstava (2008)

›   Plastiky, obrazy, počítačové grafiky
Městské muzeum Strážnice, společně s manželkou Evou (2006)

›   Generované estetiky
AGDaMM, Městské divadlo Brno (2004)

›   Fraktály
Invence 2002 (Computer–Multimedia Art), Kongresové centrum Praha, mezinárodní výstava (2002)

›   Krása algoritmů
Bezejmenná galerie, MU Brno, samostatná výstava (2001)

›   Fraktál
Salon 2000, Výstaviště Praha (2000)

›   Algoritmy
Galerie VŠB Ostrava, samostatná výstava (1997)

Matematické umění

Když vidíte nume­ricky generovaný obraz, tak význam slova ob­raz již nespočívá v obraze. Je to algoritmus, je to obraz čistě abstraktního, bezrozměrného myšlení a tyto obrazy mají moc, která ovlivňuje naše prožitky. Můžeme jimi manipulovat s etikou, episte­mologií, s estetikou, tedy nejen s modely poznání a chovaní, ale i s modely prožitků.
Vilém Flusser: Změna paradigmat
Uvedené kreace jsou často výsledkem kombinací programů. Mnohé z nich jsou i autorovy historické programy, k jejichž přepisu do modernějších verzí ani nedošlo.

Některé programy jsou dílem vzešlým z bakalářských a diplomových projektů, které po dobu patnácti let na VUT a MU vedl. Díky práci studentů vznikla také řada kreativních aplikací pro předmět Výtvarná informatika.

Z obecně známých aplikací rád používá Fractint, Apophysis, Mandelbulb3D, Incendia, Terragen, Taprats, Knots3D, K3Dsurf, Quat nebo GIMP. Ale hlavně POV–Ray. V tomto vynikajícím programu s oblibou realizuje konečné provedení svých kreací — rendering.

Všechny zmíněné programy jsou volně dostupné na síti. Autor o nich rád poskytne zájemcům přesnější informace.

  •  
  •  

 

 

 

Ivo Serba

Princip mé tvorby spočívá ve výběru matematické formule — která je latentní — a ve volbě parametrů úlohy. Z výtvarného hlediska je rozhodující výsledné zobrazení a jeho volby — vybarvení, osvětlení, perspektiva. I když jsem vždy usiloval o výtvarnou stránku díla, záměrem byla především oslava a popularizace matematiky.
Ivo Serba  (* 1934)

Řadu let se neúnavně snaží budovat most mezi světem matematiky a světem umění. Matematického vzdělání se mu dostalo na VA, ČVUT, VUT a při vlastním studiu v rámci oboru vědeckotechnické výpočty a modelování dynamických systémů na počítači, kterému se věnoval dvacet let.

V šedesátých letech se intenzivně věnoval fotografii a dějinám moderního výtvarného umění. Na začátku osmdesátých let přešel ke vznikající počítačové grafice.

Jako profesionála ve výpočetní technice jej brzy zaujalo umění podporované počítačem, computer art. V něm se zaměřil na esteticky produktivní algoritmy procedurální počítačové grafiky, pro které se postupně celosvětově ustálil název matematické umění, mathematical art.

V roce 1999 založil na Fakultě informatiky MU předmět Výtvarná informatika. Jako výtvarník amatér je členem brněnského TT klubu — sdružení výtvarných umělců a teoretiků a Unie výtvarných umělců ČR.